Ki Volt Pilatus

Pilátus volt a
római tartomány Birodalom prefektusa Júdeában a Kr.e. 26 és Kr.u. 36 közötti
időszakban. Ő volt az, aki elrendelte Jézus keresztre feszítését, miután a
zsidó vezetők átadták neki. Pilátus egy bonyolult karakter volt, gyakran
hozott vitatott döntéseket, amelyeket az idők során sokan megítéltek. Míg
egyesek szerint kegyetlen és hatalomvágyó volt, mások véleménye szerint
próbált békét és rendet fenntartani a térségben. A történelem folyamán
Pilátust sokféleképpen értékelték és elemzették, így továbbra is izgalmas
téma marad számos kutató számára.