Márk Evangélista

Márk Evangélista az
Újszövetség egyik négy evangélistája, aki Jézus életét és tanításait
örökítette meg. A Márk evangélium a legrövidebb, de legdinamikusabb és
legmozgalmasabb, hangsúlyozva Jézus cselekedeteit és csodáit. Márk
hitelességét az is megerősíti, hogy valószínűleg tanúja volt az eseményeknek.
Az evangélium fontos üzenete Jézus iránti hit és követés fontosságát
hangsúlyozza.