Roger Bacon

Roger Bacon a
középkori angol tudós volt, aki az empirikus módszer híve volt. Élete során
számos területen tevékenykedett, mint például a filozófia, matematika és
természettudományok. Ötven könyvet írt, melyekben nagy hangsúlyt fektetett az
állítások és elméletek kísérleti igazolására. Bacon fontos szerepet játszott
a tudomány fejlődésében, hiszen elősegítette az érvelés és megfigyelés
fontosságának elismerését.általa a középkorban kezdődött el a tudományos
gondolkodás megújulása.