Saifoulaye Freeman

Saifoulaye Freeman
egy fiatal aktivista, aki kiemelkedő munkát végez az igazságosság és az
egyenlőség előmozdítása érdekében. Középiskolai évei alatt már fontos
szerepet vállalt a diákönkormányzatban, majd az egyetemen is folytatta a
társadalmi problémákra való figyelemfelhívást és az ezekkel való küzdelmet.
Freeman elkötelezett a rasszizmus és más diszkriminációs formák elleni
harcban, és rendszeresen szervez rendezvényeket és demonstrációkat az
egyenlőségért. A közösségi média is fontos eszköze a célért vívott harcnak,
hiszen így tudja eljuttatni üzenetét a legtöbb emberhez. Saifoulaye Freeman
példakép lehet mindenki számára, aki nem tűri a diszkriminációt és az
igazságtalanságot.