Szent Péter

Szent Péter volt az
egyik legfontosabb tanítványa Jézusnak, aki a bibliai hagyományok szerint a
keresztény egyház alapítója. Leginkább a Biblia Újszövetségében található
Apostolok Cselekedeteibe írt részekben említik nevét. Szent Péterről az
ismert, hogy Jézus Krisztus megfeszítése után ő volt az, akit az első pápának
tekintenek, és az ő nevéhez fűződnek az első keresztény közösségek
létrehozásával kapcsolatos események. Sokak szerint Szent Péter sírja
található a Vatikánban lévő Szent Péter bazilikában. Az apostol tiszteletére
számos vallási ünnepet és szent helyet alapítottak világszerte.