Szeráfok

A Szeráfok a
keresztény teológiában az angyalok egyik legfelsőbb rangú csoportját
jelentik. Ezek a lények Isten trónja körül keringenek, dicsőítik és
szolgálják őt. A Szeráfokat hét szárnyuk és éles fénysugarak veszik körül. Az
emberekhez ritkán fordulnak, mert túl közel vannak az isteni lét titkaihoz. A
Szeráfokat néha a tűz angyalainak is nevezik, mert isteni tüzet hordoznak
magukban. Összességében a Szeráfok a legnagyobb tiszteletteljes és legfelsőbb
rangú angyali lények az isteni birodalomban.