Tycho Brahe

Tycho Brahe volt a
16. századi dán csillagász, aki rendkívüli pontossággal megfigyelte és
dokumentálta a csillagok mozgását. Ő volt az első, aki részletesen
tanulmányozta a Mars mozgását, és ezáltal fontos adatokat szolgáltatott
Johannes Keplernek a Naprendszer modelljének kifejlesztéséhez. Tycho Brahe
életműve jelentős hatással volt az asztrológia fejlődésére és hozzájárult az
univerzum jobb megértéséhez.