Wittgenstein

Ausztriai
filozófus, Ludwig Wittgenstein élete és munkássága nagy hatással volt a 20.
századi filozófiára. Wittgenstein a nyelvfilozófia egyik meghatározó alakja
volt, és fontos szerepet játszott az analitikus filozófia fejlődésében.
Munkásságát leginkább a „Tractatus logico-philosophicus” és a
későbbi „Filozófiai vizsgálódások” című művek jellemzik.
Wittgenstein hangsúlyt helyezett arra, hogy a nyelv és a gondolkodás
összefügg, és hogy a nyelv struktúrája határozza meg gondolatainkat. A
filozófus szerint a filozófiai problémák gyökerei sokszor misztikus vagy
félreértett nyelvi használatban rejlenek. Wittgenstein hagyatéka mély nyomot
hagyott a filozófiatörténetben, és ma is sokan tanulmányozzák műveit a nyelv
és a gondolkodás kapcsolatának jobb megértése érdekében.