Xv Lajos Francia Király

XV. Lajos a francia
királyok egyik legismertebb alakja volt. Ő volt az utolsó valódi abszolutista
uralkodó Franciaországban, aki hatalmát teljes egészében saját kezében
tartotta. Uralkodása alatt jelentős katonai sikereket ért el, de ugyanakkor
gazdasági és társadalmi problémák is nehezítették a helyzetét. Az ő
uralkodása alatt tört ki az angolok elleni százéves háború, és Ő volt az, aki
megkezdte a királyi kincstár kimerítését és így elősegítette az ország
pénzügyi összeomlását. XV Lajos halálával véget ért az abszolutizmus
Franciaországban, és később forradalmi hullámot indított el az országban.